Hva er manuellterapi

Fysioterapeuter med denne videreutdanning i muskel- og skjelettplager kalles manuellterapeuter. For å bli manuellterapeut har man mastergrader i tillegg til grunnutdanningen som fysioterapeut. 

Hva er spesielt med manuellterapeuter?

Fysioterapeuter som kan kalle seg manuellterapeuter, har i tillegg til sin videreutdanning bestått kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser, og de har særskilt trygdefaglig opplæring.

Dette er en del av kompetansen som gir manuellterapeuter utvidete rettigheter i helsevesenet for muskel- og skjelettlidelser. De kan:

– henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten.

– henvise pasienter til radiologiske undersøkelser.

– sykemelde pasienter med muskelskjelettplager/-sykdommer i inntil 12 uker.

 

 

 

 

Hvem er det manuellterapeuter behandler?

Manuellterapeuter behandler pasienter i alle aldre som har smerter, plager, sykdom eller nedsatt funksjon i nerve-, muskel- og skjelettsystemet. Manuellterapeuter behandler både akutte og langvarige plager, samt pasienter som trenger rehabilitering etter skader (for eksempel idrettsskader) og operasjoner.

Manuellterapi