Nevrologisk fysioterapi

Klikk

Hva er nevrologisk fysioterapi?
Nevrologisk fysioterapi retter seg mot pasienter med skade eller sykdom på sentralnervesystemet. Undersøkelsen legger vekt på sammenhengen mellom bevegelsesmønstre og endringer i nervesystemet. Videre behandling baserer seg på funn i undersøkelse og pasientens målsetting for fysioterapien og tar utgangspunkt i prinsipper for motorisk læring.

Hos oss er det fysioterapeut Torbjørn Sollie som har spesialkompetanse på nevrologisk fysioterapi. Han er fra 2024 spesialist i nevrologisk fysioterapi og innehar en mastergrad i klinisk nevrologisk fysioterapi fra universitetet i Tromsø, og har blant annet jobbet på slagavdelingen på Bærum sykehus. 

 

Behandlingen tilbys til:
– pasienter med mistanke eller påvist skade eller sykdom i hjerne eller ryggmarg.
– pasienter som er plaget med nyoppstått eller vedvarende svimmelhet

Eksempler på diagnoser
– Hjerneslag
– Parkinson
– MS
– Krystallsyke
– Ryggmargsskade
– Ulike muskelsykdommer