Pasientinformasjon

Priser

Lierklinikken har 6 terapeuter med offentlig avtale og en terapeuten uten avtale. Prisene hos terapeuter med avtale følger faste takster fra det offentlige. Se link for priserBarn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for egenandel. Dersom betalte egenandeler i løpet av ett kalenderår overstiger 2176,- (egenandelstak 2 per 2020) vil du få frikort. Se link for mer informasjon. Venteliste hos fysioterapeuter med avtale er basert på kommunens prioriteringsnøkkel og føringer.   

Vi har også en fysioterapeut som jobber helprivat med kortere ventetid og har samarbeidsavtale med ulike forsikringsselskap. 

Priser hos helprivat fysioterapeut og andre tjenester og tillegg:

 • Førstegangskonsultasjon (60 min) 700 kr

 • Oppfølgende behandling/konsultasjon (30 min) 450 kr

 • Oppfølgende behandling/konsultasjon (60 min) 700 kr

 • Kognitiv behandling 900 kr

 • Trykkbølgebehandling kr 600
 • Tillegg ultralydveiledet injeksjonsbehandling: kr300
 • Ultralydundersøkelse: kr 300 (fra 1.nov er tjenesten omfattet av Helfo-takster)

 

Idrettsmassasje

 

 • 30 min 450 kr
 • 60 min 720 kr
 • 90 min 900 kr

 

Tillegg kan ellers tas for eksempelvis taping, kjøp av treningsstrikk o.l.

 

Prisliste

Prisene hos Lierklinikken følger faste takster for fysioterapibehandling i det offentlige. Se fullstendig prisliste her:

Egenandel

Dersom betalte egenandeler i løpet av ett kalenderår overstiger 2176,- (egenandelstak 2 per 2020) vil du få frikort. Se mer informasjon her:

Første time

Ved første konsultasjon setter vi av god tid til samtale og klinisk undersøkelse. Vi vil blant annet stille spørsmål rundt de aktuelle plagene dine og hvilke ønsker og målsetninger du har. På den måten kan vi gjøre en vurdering sammen av mulige årsakssammenhenger, hensiktsmessige tiltak og prognose. Vi legger vekt på en helhetlig tilnærming og kunnskapsbasert praksis som innebærer at undersøkelse og behandling er basert på kunnskap fra forskning, i tillegg til terapeutens og din egen erfaring og kunnskap.

Det er fint om du har på deg tøy som gjør at det er mulig å undersøke problemområdet og de tilstøtende områdene. For eksempel ved kneplager er det bra å kunne se både korsrygg, hofter knær og ankler, og ved skulderplager er det bra å kunne se både nakke, brystrygg, skulder og albue.

Ta med eventuelle relevante epikriser, bildebeskrivelser (mr/røntgen), operasjonsbeskrivelser, medisinliste osv. 

Her er oversikt over noen av spørsmålene som kan være relevante. Du trenger ikke skrive ned svarene, men tenk gjerne gjennom noe av dette før du kommer til første time:

 • Hvordan og når oppstod plagen ? (Akutt, snikende, plutselig…)
 • Hva provoserer plagene ? (Aktivitet, jobb, posisjoner, søvn, stress mm)
 • Hva lindrer plagene ? (Gode stillinger, hvile, bevegelse, medisiner, søvn, avslapping..)
 • Hvordan var ditt trenings-/aktivitetsnivå før plagene oppstod ?
 • Hvordan er ditt trenings-/aktivitetsnivå nå ?
 • Hvilke aktiviteter hindrer plagene deg i å delta i ? (både treningsaktiviteter og andre daglige og sosiale aktiviteter)
 • Har du vært til undersøkelse og/eller behandling for disse plagene tidligere?
 • I så fall, hva slags svar har du fått, og hva slags behandling har blitt utprøvd?
 • Hvordan er din jobbsituasjon ? (Fysisk jobb, stillesittende, sykemeldt… )
 • Hvordan er din hjemme- og fritidssituasjon ? (Familie, hygge, ansvar, tidsklemme)
 • Har du andre relevante medisinske diagnoser ? (diabetes, hjertesykdom, m.fl.)
 • Hvordan er din søvnkvalitet og -kvantitet 
 • Hva tror du selv er galt og mulige årsaker?
 • Hva tror du selv skal til for å bli bedre ?
 • Hva er viktig for deg/ dine målsetninger
 • Hvordan tenker du vi kan hjelpe deg best mulig ?

Vel møtt!