Spesialistsenter i fysioterapi

Velkommen til Lierklinikken- Spesialistsenter i fysioterapi

Lierklinikken består av til sammen 8 fysioterapeuter med og uten offentlig avtale. Vi har spesialisering innen bl.a. nevrolog, muskel- og skjelett/manuellterapi og psykomotorisk fysioterapi.


Ønsker du kort ventetid? Siv I. Kolsrud jobber som fysioterapeut uten offentlig avtale og vil raskt kunne hjelpe deg. Hun har avtale med de fleste forsikringsselskap. 

Timebestilling med offentlig avtaleTimebestilling uten offentlig avtale

Siste nytt fra Facebook

2 uker siden

Lierklinikken

Vi søker fysioterapeut til vikariat i helprivat stilling

Lierklinikken er en vel veletablert gruppepraksis i Lier Kommune som holder til i nye flotte lokaler med moderne fasiliteter. Her jobber 7 faste fysioterapeuter med og uten kommunal avtale med ulike spesialiseringer innen bl.a. nevrologi, psykomotorisk fysioterapi, allmenn fysioterapi og manuellterapi. Det er ytterliggere to fysioterapeuter som har ulike gruppetilbud på kveld, samt en sosionom som nylig har startet. Det er god pasienttilgang på klinikken, godt samarbeid med øvrige helsepersonell i kommunen og har samarbeidsavtaler med de fleste forsikringsselskap.

Vi søker en fysioterapeut som kan jobbe i en opparbeidet 60-80% helprivat stilling (svangerskapsvikariat) fra 25.11.21- 31.08.22. Det er gode muligheter for å jobbe seg opp til 100%.

Kvalifikasjoner:
 Norsk autorisasjon som fysioterapeut
 Bred kunnskap og erfaring innen allmenn fysioterapi
 Erfaring fra privat praksis
 Interesse og erfaring med gruppetrening
 Engasjert og nytenkende ifht drift av helprivat praksis
 Kan vise til et helhetlig pasientperspektiv
 Kan vise til kunnskapsbasert praksis

Vi vektlegger ellers gode samarbeids- og kommunikasjons egenskaper.

Søknadsfrist 31.06.21. Søknad sendes til siv@lierklinikken.no
... Vis merVis mindre

Les på Facebook

2 måneder siden

Lierklinikken

RYGGSMERTER OG KJERNEMUSKULATUR 🕵🤓

Fysio- og manuellterapeut Lennart Bentsen har mange innsiktsfulle betraktninger vi gjerne deler videre som folkeopplysning. Her har han tatt utgangspunkt i en artikkel fra 2019. Mange har inntrykk av at svak "kjerne" er årsaken til ryggsmerter og dermed at sterk "kjerne" er nødvendig.

Årsaken til at man får ryggplager er mer sammensatt enn at man kan peke på en svak "kjerne" som årsaken. Hva betyr det for trening og ryggsmerter? Må man trene "kjernen"? Er trening av "kjernen" bedre enn annen type trening? Hva er eventuelt den beste treningen dersom du har ryggsmerter? Finnes "den beste" treningen for ryggsmerter? Vil du bli litt klokere og få mer informasjon om disse spørsmålene? Da kan vi anbefale at bruker noen minutter på innlegget under 😃 😀

I tillegg har også manuellterapeuter ved Olympiatoppen noen betraktninger om "kjerne" og ryggplager.
Link: www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page10262.html?fbclid=IwAR3ldAZPz82nmBw_b1ps_mqZrVe... God helg fra Lierklinikken 🙂Kjernestabilitet og ryggsmerter – en feilslutning om årsak 😏

Det er overskriften til et passende (ref gårdagens post) «letter to editor» som svar til en artikkel med udokumenterte påstander om en spesiell treningsform.

Her er noen punkter fra brevet (m/referanser i LTE):

☑️ Forskningen viser tydelig at majoriteten av ryggplager er uspesifikk, det vil si at det ikke er mulig å identifisere en enkelt årsak (for eksempel svak kjernemuskulatur) til en persons symptomer.

➡️ Det er f.eks. også grunnen til at å påstå at kropppsholdning er årsaken til langvarige ryggsmerter, i beste fall, er reduksjonistisk og ikke basert på forskningskunnskap. I værste fall promoterer det et budskap som gjør ting verre for pasienten.

Den samlede litteraturen vi har støtter premisset om at trening er gunstig for ryggplager:

☑️ Imidlertid, påstanden om at øvelser for kjernemuskulaturen er en av de mest effektive alternativene, mangler både grunnlag og støtte i forskning.

☑️ Det har blitt grundig bevist at det ikke er noen forskjell på sikt for de med ryggplager uansett treningsmåte, inkludert forskjellige varianter av «core stability».

❓ Det er kanskje grunn til å anta at core stability kan ha mer for seg, for enkelte, i tidlig fase, men en meta-analyse fra 2016, fant at slik type gradert aktivitet/trening ikke har bedre effekt på kort sikt heller (López-de-Uralde-Villanueva, I. et al. 2016)

☑️ Uansett er responsen på behandling/trening et komplekst fenomen som påvirkes av forventninger og hva man tror på, at bare det å gjøre NOE kan endre symptomer og gi nevrofysiologiske endringer, og en rekke andre uspesifikke faktorer.

➡️ Dessuten har man sett at aktiveringen av kjernemuskulatur ikke nødvendigvis er forskjellig mellom de med smerter og de uten.
➡️ Man har også sett at endringer i kjernestabilitet etter spesifikke øvelser ikke nødvendigvis endrer noe for plagene.

☑️ Trening kan være til hjelp men når det gjelder styrketrening har man også sett at de større bedringene kommer ved generelle fullkroppsprogram og mage/ryggtrening (ikke spesifikke, statiske kjernemuskulaturøvelser).

☑️ Styrketrening har en kompleksitet som kan gi mangfoldige biologiske og psykososiale effekter/fordeler og det kan derfor se ut som at fellesnevneren for bedringen som mange opplever, uansett type trening, er at en rett og slett får hjelp (placebo/meningsrespons) eller at det gjøres NOE. Any activity will do?

Ref LTE: www.e-jer.org/upload/jer-15-3-493.pdf

---------------------------
☝️ Altså, det er ikke noe galt med øvelser for kjernemuskulaturen (core stability). De kan være et godt alternativ. Men de MÅ ikke gjøres for å bedre/forebygge ryggplager. De TRENGS heller ikke.
☝️ Generelle treningmetoder/aktiviteter har minst like stor effekt. Til og med også på kjernemuskulatur. Ingen muskler virker alene.
☝️ Følg rettningslinjene som anbefaler fysisk aktivitet og trening for ryggsmerter. Ta i betraktning individuelle behov, preferanser og evner/kapasitet når man finner hvilken type aktivitet/trening.
☝️ Og vær spesielt nøye på hvordan du forklarer og begrunner øvelsene!! Folk trenger ikke gå rundt å tro at de er en ustabil stabel med klosser (svak kjernemuskulatur) eller bli unødvendig årvåken for egne feil og avvik fra "idealet"(kroppsholdning).
... Vis merVis mindre

Les på Facebook

2 måneder siden

Lierklinikken

FAGLIG OPPDATERING 🤓🧐🕵️‍♀️

Vi har det siste året fulgt opp pasienter i alle aldersgrupper etter gjennomgått Covid-19.

For denne pasientgruppen kommer det stadig ny forskningsinformasjon, retningslinjer og anbefalinger. Det er derfor behov for hyppig oppdatering knyttet til oppfølging og rehabilitering. I dag er flere av fysioterapeutene hos oss på nok et nyttig kurs med mange dyktige foredragsholdere: "Covid-19- Fysioterapi fra intensiv til toppidrett".

Dette gjør oss mer rustet til å gi god hjelp til de som har fått kjenne Covid-19 på kroppen 🙂
... Vis merVis mindre

Les på Facebook