Kvinnehelse (i permisjon ut 2024)

Klikk

Fysioterapi og kvinnehelse

Hos Lierklinikken, har Siv I. Kolsrud videreutdanning innen kvinnehelse.

Fysioterapi innen kvinnehelse dreier seg om bekkenbunnens oppbygging og funksjon, og plager relater til dette. Ved en dysfunksjon i bekkenbunnen vil man kunne oppleve ulike typer lidelser/plager i bekken og bekkenbunn.

Vi tar problemene mange synes det er flaut å snakke om på alvor!

Inkontinens

Ordet brukes som en betegnelse for manglende evne til å holde på urin og/eller avføring.
Vi har ulike former for inkontinens, som stressinkontinens, hastverksinkontinens, blandingsinkontinens og etterdrypp.
Ved stressinkontinens, som er den vanlige formen for inkontinens, vil man oppleve lekkasje ved fysisk aktivitet som hopp, løp og brå bevegelser, og ved hosting og nysing. Faktisk opplever 1 av 4 kvinner og 1 av 10 menn stressinkontinens ved et eller annet tidspunkt i livet.

Underlivsprolaps

Underlivsprolaps er en tilstand hvor skjedeveggene gir etter for bakenforliggende organer i bekkenet. Bekkenbunnen består av muskler, sener og bindevev, og ved nedsatt støtteevne i disse strukturene, gjerne etter fødsel, vil organene som ligger rundt skjeden kunne «falle» inn mot skjeden.
Det finnes flere tuper underlivsprolaps:
– fremre skjedevegg
– bakre skjedevegg
– livmor eller fremfall
– fremfall/nedfall av livmor
– totalprolaps
– kombinasjon av disse

 

 

Undersøkelse/Behandling

Ved en undersøkelse vil fysioterapeut gjøre en kartlegging av symptomer og en vurdering av pasientens bekkenbunn ut i fra symptomer. Det vil bli foretatt objektive mål på styrke, utholdenhet og evne til å slappe av i bekkenbunnen. Dette for å kartlegge mulig årsak til pasientens plager, samt for målrettet behandling.
Styrketrening har vist seg å være svært effektivt for å forebygge og behandle urinlekkasjer, underlivsprolaps (fremfall/nedfall), luftlekkasje, avføringslekkasje og treningen gir bedret seksualfunksjon. Alle gravide og kvinner som har født anbefales å trene opp bekkenbunnen.

Behandlingen tilbys:
– pasienter med urinlekkasje
– pasienter med underlivsprolaps
– gravide
– kvinner som har født

Eksempler på diagnoser:
– Stressinkontinens
– Urgencyinkontinens
– Urinlekkasje i/etter svangerskap
– Underlivsprolaps