Unni Helno

Unni Helno

unni@lierklinikken.no

  • Utdannet fysioterapeut ved Statens Mensendieckskole i Oslo 1980-1983
  • Videreutdannet i psykomotorisk fysioterapi 2004-2007
  • Spesialist i psykomotorisk fysioterapi i 2016
  • Har internasjonal traumekompetanse: Somatic Experience utdannelse 2009-2012
  • Vært veileder for studenter som går denne utdannelsen 2012-2018
  • Nevroaffektiv psykoterapi-utdannelse. Gir en kunnskap om hvordan hjernen fungerer og hvordan man kan påvirke nervesystemet slik at de fungerer mer optimalt
  • Vært 50% ansatt ved Hlf Briskeby kompetansesenter 2015-2019 der jeg har vært både kursleder for Menierekurs og balansekurs samt hatt foredrag på andres kurs for mennesker med hørselsrelaterte utfordringer
  • Kompetanse innen feltet vestibulære lidelser

Har jobbet i privat praksis i 37 år og i hele denne perioden tatt kurs og videreutdanning  som er relevant for fysioterapipraksisen.

Har kompetanse innen hørselsproblematikk, med dens utfordringer og spisskompetanse knyttet til lidelsen Meniere.