Solveig Helene Midtvedt

Solveig Helene Midtvedt

solmidtvedt@gmail.com / tlf: 922 40 301

Solveig Helene er utdannet fysioterapeut ved Mensendieckhøyskolen i Oslo i 1989. Hun har mer enn 30 års erfaring med gruppetrening og Mensdendickgymnastikk i grupper.

I tillegg har hun erfaring som barnefysioterapeut i kommune og på sykehus, fysioterapeut ved frisklivssentral og har de siste 12 årene jobbet innen fagfeltet migrasjon og helse, med tilrettelegging av trening, aktivitet, undervisning, læring og mestring for mennesker med minoritetsspråklig bakgrunn. 

Til daglig jobber Solveig ved Læring-og mestringssenteret i Vestre Viken Helseforetak. Fra februar 2020 har hun ansvar for Mensendieckgrupper ved Lierklinikken.