Siri Hellandsjø

Siri Hellandsjø

sieli@online.no / tlf: 916 67 669

Har jobbet i privat praksis i 40 år i tillegg til å ha vært fagpolitisk engasjert. Nå pensjonert men holder gruppetimer ved Lierklinikken.