Manuellterapi

Klikk

Hva er manuellterapi?

Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk masterprogram ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen eller tilsvarende utdanning ved universiteter i utlandet.

Fysioterapeuter med denne videreutdanningen kalles manuellterapeuter, og har spesialistkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Hos oss er Siv I. Høgvoll manuellterapeut og Christian Gautefall underveis i et studieforløp for å bli manuellterapeut. 

 

Behandlingen tilbys til:

Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder for å lindre smerter, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt. Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og manipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, massasje, muskeltøyninger og nervemobilisering. I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved kroniske smerter og sykdom. Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en grunnleggende forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og
sosiale forhold. Gjennom behandlingsperioden vil du som pasient få informasjon om og hjelp til å trene opp og forbedre en redusert funksjonsevne i tillegg til å forebygge tilbakefall. Du vil også få veiledning om hvordan du skal forholde
deg til dine plager.