Rene Johansen

rene@lierklinikken.no

  • Påbegynt masterutdanning i psykomotorisk fysioterapi. 
  • Jobber med vurdering, utredning og behandling av akutte og langvarige skader/plager.Har ikke driftstilskudd og omfattes ikke av kommunale føringer. Det gjør at du som pasient slipper venteliste og kan raskt få tilbud om time. 

Pris:
Første konsultasjon (60 min): 700,-
Behandling/oppfølging (30 min): 450,-